Barang-barang tidak terpakai biasanya hanya akan memenuhi tempat dan terkesan membuat kumuh. Hal yang paling mudah yang biasa dilakukan bagi kebanyakan orang adalah menyingkirkan barang tidak terpakai tersebut dengan cara membuangnya. Padahal, bagi orang yang mau berkreasi, barang-barang bekas ini dapat disulap menjadi barang-barang yang dapat digunakan lagi dan memiliki nilai seni. Dari barang bekas, […]